JONAVOS RAJONO GYVENTOJŲ DĖMESIUI DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO KARANTINO METU

Siekiant sumažinti koronaviruso infekcijos COVID-19 plitimo grėsmę, atliekų turėtojų prašome:

-       mišrios komunalinės atliekos išmetamos mūvint vienkartines pirštines arba naudojantis vienkartinėmis servetėlėmis, o išmetus atliekas pirštinės arba dėvėtos servetėlės išmetamos į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Atlikus šiuos veiksmus, rankos dezinfekuojamos spiritine rankų dezinfekavimo priemone;

-       į atskirą atliekų surinkimo maišą sudėti ir atskirai rūšiuojamas pakuočių (popieriaus, plastiko, metalo, stiklo) atliekas, jas išmesti į pakuočių atliekų surinkimo konteinerius tik praėjus 72 valandoms nuo maišo užrišimo momento;

-       naudotas asmens apsaugos priemones, panaudotas vienkartines servetėles sudedame į atskirą skysčiams nepralaidų maišą, šis turėtų būti įdedamas į papildomą maišą, sandariai užrišamas ir esant galimybėms, išmetamas į mišrių komunalinių atliekų konteinerius tik praėjus 72 valandoms nuo maišo užrišimo momento.

-       karantino metu didelio gabarito atliekų į kolektyvinių atliekų surinkimo aikšteles labai prašome nenešti.

 

UAB "Jonavos paslaugos", kaip Jonavos rajono savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir pakuotės bei pakuotės atliekų  tvarkytojas, siekdama sumažinti koronaviruso infekcijos COVID – 19 plitimo grėsmę, karantino laikotarpiu ėmėsi šių papildomų veiksmų:

-           kiekvieną dieną atliekų surinkimo konteinerių aikšteles tvarkančios valytojos valo ir dezinfekuoja atliekų surinkimo konteinerių atliekų išmetimo angas, ypatingą dėmesį skiriant angų atidarymo rankenų valymui;

-           dezinfekuojant daugiabučių namų laiptines, dezinfekuojami šalia esantys atliekų surinkimo konteineriai (dezinfekatoriumi išpurškiama visų konteinerių antžeminė dalis);

-           du kartus per savaitę, mišrių komunalinių atliekų surinkimo metu, papildomai dezinfekuojamos visų aikštelėje esančių atliekų surinkimo konteinerių išmetimo angos;

-           parengta informacija gyventojams, kaip karantino metu tvarkyti namuose susidarančias komunalines atliekas;

-           kartą per mėnesį valomos ir dezinfekuojamos mišrių komunalinių pusiau požeminių konteinerių šachtos ir atliekų surinkimo maišai.