JONAVOS RAJONE PLANUOJAMA ĮRENGTI VĖJO ELEKTRINIŲ PARKĄ

Jonavos r. Žeimių sen. ir Kulvos  sen. Žieveliškių k., Vanagiškių k., Blaudžių k., Palankesių k. planuojama ūkinė veikla „Vėjo elektrinių parko įrengimas". Atrankos informacija paskelbta 2019-09-09 Aplinkos agentūros tinklalapyje www.gamta.lt. Daugiau informacijos ČIA