IX-B GELEŽINKELIO TRANSPORTO KORIDORIAUS KAIŠIADORYS - KLAIPĖDA KELYJE NR. I ESANČIO TILTO 94+634 KM SU GELEŽINKELIO KELIU NR. I JONAVOS R. SAV., JONAVOS R. SAV. TERITORIJA, REKONSTRAVIMO PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus.

Pranešimas

Projektiniai pasiūlymai