INFORMACIJA DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO UŽ 2020 M.

Jonavos r. savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1 TS-109 nustatė 2020 metams nekilnojamojo turto mokesčio tarifus (procentais nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės):

1. komercinio naudojimo (administracinės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir sporto), gyvenamosios, sodų, garažų ir pagalbinio ūkio paskirties  nekilnojamojo turto, vertinamo pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (toliau NTMĮ) 9 str. 2 d. 1, 2 p., - 0,7 (išskyrus nekilnojamojo turto, nurodyto sprendimo 3 punkte);

2. kito 1 punkte nenurodyto nekilnojamojo turto, vertinamo pagal NTMĮ 9 str. 2 d. 3, 4 p., -  0,4 (išskyrus nekilnojamojo turto, nurodyto sprendimo 3 punkte);

3. nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, apleistas ir neprižiūrimas, - 3.

NTMĮ (2019-12-12 įstatymo Nr. XIII-2653 redakcija) 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad  nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja mokesčio tarifai – nuo 0,5 procento iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Įstatymu numatyta, kad savivaldybės, kurios taryba 2020 metų mokestiniu laikotarpiu  yra nustačiusi mažesnį nekilnojamojo mokesčio tarifą negu NTMĮ 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas minimalus mokesčio tarifas, teritorijoje 2020 metų mokestiniu laikotarpiu taikomas 0,5 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifas.

Reiškia, aukščiau minėto rajono savivaldybės tarybos sprendimo 2 punktu nurodytam nekilnojamajam turtui 2020 metais taikomas mokesčio tarifas ne 0,4, o 0,5 procento nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Finansų ir biudžeto skyriaus informacija