INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO IR JONAVOS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) 2018 – 2019 M. ATASKAITA

Informuojame, kad pradedama rengti Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2018 – 2019 m. ataskaita su pakoreguota sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – Ataskaita).

Numatomas Ataskaitos parengimo terminas – 2020-05-28 – 2020-12-20

Ataskaitos rengimo organizatorius - Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, Tel.: (8~349) 61394

Ataskaitos rengėjas – UAB "Archimetras", Ūmėdžių 4-2, LT-50140 Kaunas, Tel.: 861807879, projekto vadovas arch. Laurynas Byla

Suinteresuota visuomenė pasiūlymus dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių ir jų įgyvendinimo gali teikti iki 2020-10-06 Ataskaitos rengimo organizatoriui arba Ataskaitos rengėjui. Teikiant pasiūlymus prašome nurodyti vardą ir pavardę/juridinio asmens pavadinimą, gyvenamosios vietos/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus. Vėliau pateikti pasiūlymai (po 2020-10-06) bus nagrinėjami kitoje Ataskaitoje.