DEŠIMTOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

                                                                                                                                PROJEKTAS                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                        

DEŠIMTOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO

2020-02-06     13.00 val.

     D  A  R  B  O  T  V  A  R  K  Ė

 

Eil. Nr.

Klausimo pavadinimas

Pranešėjas

Pranešimo trukmė (min.)

Kuruojantis komitetas

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Gitana Gulevienė

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo

Danutė Petronienė,

Valdas Majauskas

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl ilgalaikės banko paskolos ėmimo

Danutė Petronienė

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl 2020 m. Jonavos kūno kultūros ir sporto centro sveikatingumo ir sporto programos I ir II dalių lėšų paskirstymo patvirtinimo

Regina Stupurienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės sporto stipendijos nuostatų patvirtinimo

Regina Stupurienė

5

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 1.  

Dėl Premijų sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Regina Stupurienė

5

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Justas Budriūnas

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1TS-0328 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų tvirtinimo" 1 punkto pakeitimo

Justas Budriūnas

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Gintas Jasiulionis

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo

Gintas Jasiulionis

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės verslo tarybos nuostatų patvirtinimo

 

Alina Batulevičienė

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

Asta Sivolovienė

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo

Asta Sivolovienė

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. 1TS – 15 „Dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai" investicijų plano 2017 – 2019 m. suderinimo" dalinio pakeitimo

Alfredas Sadzevičius

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

 1.  

Dėl Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Vygaudas Čižauskas

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1TS-221 „Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Daiva Ūselienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės Užimtumo didinimo 2020 metų programos patvirtinimo

Daiva Ūselienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl mokinių ir klasių/grupių  skaičiaus Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2020-2021 mokslo metams patvirtinimo

Vytautas Žebrauskas

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1TS-112 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

Daiva Skebienė

5

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 1.  

Dėl Jonavos rajono 2020 m. valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos melioracijos programos patvirtinimo

Jonas Marčiukaitis

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl 2019 m. liepos 4 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1TS – 150  dalinio pakeitimo

Artūras Neimontas,

Gintaras Stašionis

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 1TS-54 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės Jonavos miesto daugiabučių namų tvarkytinų teritorijų 2019-2021 metams sąrašo patvirtinimo" dalinio pakeitimo

Povilas Beišys

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl 2020 m. Jonavos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga asfaltavimo sąrašo patvirtinimo

Mantas Petrauskas

5

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl Jonavos r. sav., Bukonių sen., Bukonių gyvenamosios vietovės gatvės geografinių charakteristikų keitimo

Vaidas Zakarauskas

5

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. 1TS – 264 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" dalinio pakeitimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Jolita Gumaniukienė

5

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo

Jolita Gumaniukienė

5

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

Jolita Gumaniukienė

5

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybos sudarymo

Jolita Gumaniukienė

5

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

 1.  

Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo

Jolita Gumaniukienė

5

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo maksimalaus tarifo apskaičiavimo tvarkos nustatymo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

 1.  

Dėl savivaldybės paskirto daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus taikomų statinių techninės priežiūros maksimalių tarifų nustatymo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

 1.  

Dėl sprendimų priėmimo ir sutarčių sudarymo tvarkos, perkant nekilnojamuosius daiktus savivaldybės vardu

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

 1.  

Dėl socialinio būsto, esančio Žemaitės g., Jonava, pirkimo Jonavos rajono savivaldybės nuosavybėn

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl socialinio būsto, esančio A. Kulviečio g., Jonava, pirkimo Jonavos rajono savivaldybės nuosavybėn

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl socialinio būsto, esančio P. Vaičiūno g., Jonava, pirkimo Jonavos rajono savivaldybės nuosavybėn

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl būsto, esančio Klaipėdos g. Jonava, pardavimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl būsto, esančio Geležinkelio g., Gaižiūnų k., Jonavos r. sav., pardavimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl prašymo perduoti  Jonavos rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinės žemės sklypą patikėjimo teise

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl žemės ploto, esančio Jonavos r., Šveicarijos sen., Šveicarijos k., Pavasario g. pripažinimo reikalingu visuomenės reikmėms

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl žemės ploto, esančio Jonavos r., Užusalių sen., Užusalių k., pripažinimo reikalingu visuomenės reikmėms

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei ,,Jonavos paslaugos"

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl valstybės turto perėmimo ir perdavimo Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 1.  

Dėl 2015 m. kovo 26 d. rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1TS-0063 „Dėl viešame aukcione parduodamo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo" dalinio pakeitimo

Jolita Gumaniukienė

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl prisidėjimo piniginėmis lėšomis prie projekto, įgyvendinamo pagal Jonavos miesto vietos plėtros strategijos veiksmą „Socialinė ir kita pagalba (sociokultūrinė, psichologinė) karų dalyviams, tremtiniams ir (ar) kitas negandas patyrusiems pagyvenusiems asmenims, mažinant jų socialinę atskirtį ir užtikrinant orią senatvę"

Gitana Gulevienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl prisidėjimo piniginėmis lėšomis prie projekto, įgyvendinamo pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2014-2020 m. strategija"  priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas"

Gitana Gulevienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl prisidėjimo piniginėmis lėšomis prie projektų, įgyvendinamų pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2014-2020 m. strategija"  priemonę „Regioninių produktų kūrimas ir rinkodara panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą"

Gitana Gulevienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Informacija. Dėl daugiabučių namų atnaujinimo projektų vykdymo ir Jonavos miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo eigos

Gitana Gulevienė

5

Visi komitetai

 1.  

Informacija. Dėl Jonavos rajono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitos už 2019 m. pristatymo Jonavos rajono savivaldybės tarybai

Gitana Gulevienė

5

Visi komitetai