DĖL PRADELSTŲ ĮSISKOLINIMŲ UŽ PASLAUGAS

Informuojame, kad visi Jonavos rajono savivaldybėje gyvenantys ar veiklą vykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie karantino metu susidūrė su finansiniais sunkumais ir šiuo metu turi pradelstų įsiskolinimų už šias paslaugas:

Savivaldybės valdomų įmonių teikiamos komunalinės paslaugos (vanduo, nuotekos, šiluma, atliekos, namų administravimas);

Savivaldybės biudžetinių įstaigų valdomo turto nuoma;

Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo bei ūkininkų rėmimo fondo paskolos,

Ne vėliau kaip iki š. m. rugpjūčio 15 d. gali:

Padengti turimą įsiskolinimą, neskaičiuojant jam delspinigių;

Pateikti paslaugos teikėjui motyvuotą prašymą dėl papildomo 4 mėnesių laikotarpio suteikimo įsiskolinimo padengimui dalimis, neskaičiuojant jam delspinigių;

Pateikti paslaugos teikėjui motyvuotą prašymą dėl papildomo 10 mėnesių laikotarpio suteikimo įsiskolinimo padengimui dalimis, neskaičiuojant jam delspinigių. Šiuo atveju, kartu su prašymu fiziniai asmenys turi pateikti asmens (šeimos) mažesnes nei 200 Eur vienam šeimos nariui karantino metu tekusias pajamas patvirtinančius dokumentus, o juridiniai asmenys – veiklos karantino metu nevykdymą ar ribojimą patvirtinančius duomenis;

Pateikti prašymą atleisti nuo įsiskolinimo už savivaldybės biudžetinių įstaigų nuomojamo turto nuomą. Toks atleidimas galimas fiziniams asmenims, kurių asmens (šeimos) pajamos karantino metu buvo mažesnes nei 200 Eur vienam šeimos nariui ir juridiniams asmenims, kurių veikla viso karantino ir nuomos sutarties galiojimo metu buvo uždrausta;

Pateikti prašymą dalinai atleisti nuo įsiskolinimo už savivaldybės biudžetinių įstaigų nuomojamo turto nuomą. Toks atleidimas galimas juridiniams asmenims, kurių veikla karantino ir nuomos sutarties galiojimo metu buvo ribojama arba laikinai draudžiama. Šiuo atveju susidaręs įsiskolinimas už nuomą gali būti sumažintas nuomos mokesčio dalimi, neviršijančia 50 procentų karantino metu priskaičiuoto nuomos mokesčio dydžio.

Atkreipiame dėmesį, kad iki š. m. rugpjūčio 15 d. nepadengus įsiskolinimo arba nesikreipus dėl susidariusio įsiskolinimo mokėjimų atidėjimo, bus atnaujintas delspinigių skaičiavimas ir gali būti atnaujintos įsiskolinimų išieškojimo procedūros.