DĖL LAISVŲ VIETŲ MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE

 

           Informuojame, kad, 2020 m. vasario 3 d. duomenimis, yra 17 laisvų vietų miesto priešmokyklinio ugdymo grupėse: 9 laisvos vietos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupėje (6-7 metų vaikams) ir 8 laisvos vietos Panerio pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupėje (6-7 metų vaikams). Miesto ikimokyklinio ugdymo grupėse (1-6 metų vaikams) laisvų vietų nėra.

          Elektroninėje centralizuoto vaikų priėmimo į darželius sistemoje informacija apie laisvas vietas pateikiama 2020-2021 mokslo metams.

          Iki 2020 m. vasario 20 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų tėvai kviečiami sudaryti ugdymo sutartis su švietimo įstaigos direktoriumi, kurių vaikai priimti į naujai suformuotas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 2020-2021 m. m. Neatvykus iki nurodytos datos, vaikai iš sąrašų bus braukiami ir priimami kiti laukiantys eilėje vaikai.

 

                                                                                   Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus inf.