DĖL DARBUOTOJŲ, KURIE SKIEPIJAMI DARBDAVIO LĖŠOMIS IMUNOPROFILAKTIKOS ORGANIZAVIMO

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 2004-10-14 įsakymu Nr. V-716 „Dėl darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo", darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis šio įsakymo 1 punkte nurodytu sąrašu, įvertinęs pavojų darbuotojui užsikrėsti užkrečiamąją liga konkrečioje darbo vietoje, sudaro skiepijimų darbdavio lėšomis darbuotojų sąrašą.

Primename, kad pagal darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašą, darbuotojai gali būti skiepijami nuo 16 užkrečiamųjų ligų, įvertinant darbuotojų ekonominę veiklos rūšį, profesiją, pareigybę, bei aplinkybes, kurioms esant galima rizika užsikrėsti.

Darbuotojai, kurių profesijos ir pareigybės susijusios su:

- Žmonių sveikatos priežiūros veikla (N 85.1) gali būti skiepijami nuo gripo, hepatito A ir B, tymų, raudonukės ir epideminio parotito, difterijos, vėjaraupių.

- Teisingumo ir teisine veikla (L 75.23), visuomenės saugumo ir teisėtvarkos veikla (L 75.24) gali būti skiepijami nuo gripo, difterijos, stabligės, hepatito B.

- Gynybos veikla (L 75.22) gali būti skiepijami nuo gripo, difterijos, stabligės.

- Nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panašia veikla (O 90.00) skiepijami nuo stabligės, hepatito A, vidurių šiltinės.

- Žemės ūkio, medžioklės ir susijusių paslaugų veikla (A 01) gali būti skiepijami nuo stabligės.

- Veterinarine veikla (N 85.20) gali būti skiepijami nuo stabligės, pasiutligės.

- Veikla, susijusi su darbu endeminėse šalyse, gali būti skiepijami nuo choleros, vidurių šiltinės, poliomielito, meningokokinės infekcijos.

Kaip parodė 2019 m. kilęs tymų protrūkis Kauno apskrityje, kurio metu susirgo 425 asmenys, iš kurių net 35 sveikatos priežiūros darbuotojai, darbuotojai nėra apsaugoti nuo užkrečiamųjų ligų darbo vietoje ir turi galimybę užsikrėsti.

Siekiant apsaugoti darbuotojus, kuriems kyla rizika susirgti užkrečiamąja liga darbo vietoje, prašytume aktyviau organizuoti darbuotojų skiepijimą darbdavio lėšomis.

NVSC Kauno departamento info.