DĖL 2020 M. KULTŪROS VERTYBIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANO VIEŠINIMO

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, planuodamas kultūros vertybių apskaitą, Departamento direktoriaus 2020-01-15 įsakymu Nr.Į-13 bei 2020-01-23 įsakymu Nr. Į-27 pavedė departamento teritoriniams skyriams užtikrinti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektų tekstinių dalių parengimą ir jų pateikimą svarstyti Departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo  taryboms.  Departamento direktoriaus 2020-01-17 įsakymu Nr.Į-17 buvo patvirtintas Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas.

Pateikiame susipažinimui Jonavos rajono ir miesto objektų, kuriems 2020 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, SĄRAŠUS.

Dėl detalesnės informacijos galima kreiptis į  Kultūros paveldo departamentą (www.kpd.lt)  ir Kultūros paveldo centrą (www.kpc.lt) .