DEGALINĖS STOGINĖS (UNIK. NR. 4400-4922-2002) VASARIO 16-OSIOS G. 33, JONAVOS M., REKONSTRAVIMO PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

 

                      Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus.

 

Pranešimas.

Projektiniai pasiūlymai.

Pritarimas projektiniams pasiūlymams