BRIUSELYJE – „CRISCO“ PROJEKTO DALYVIŲ SUSITIKIMAS

               Birželio 25-28 dienomis Belgijos sostinėje Briuselyje vyko paskutinysis „CRISCO" projekto dalyvių susitikimas, kurio tema – viešųjų erdvių pritaikymas gyventojų poreikiams.
               Šiame susitikime dalyvavo visų projekto partnerių delegacijos iš Latvijos, Estijos, Italijos, Danijos, Belgijos, Albanijos, Prancūzijos, Olandijos ir Slovėnijos, o Lietuvai atstovaujančią Jonavos rajono savivaldybės delegaciją sudarė jai vadovavęs šių eilučių autorius, Jonavos miesto seniūnijos vyresnioji specialistė Monika Zaleckytė, Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro įkūrėja Joana Gudžiūnienė bei Jaunimo reikalų tarybos narė Paulina Kornijevskytė.

               Susitikimo metu dalyviai pristatė savo miestuose turimas viešąsias erdves ir teikė pasiūlymus, kaip jas tobulinti. Jonaviečiams pristačius mūsų mieste esančias viešąsias erdves, daugiausiai susidomėjimo sulaukė Viešosios bibliotekos Knygų terasa, kuri tapo pagrindiniu diskusijų objektu. Projekto partneriai domėjosi techniniais šios terasos įrengimo klausimais ir pateikė savo pasiūlymus, kaip dar galima būtų ją pagerinti. Partnerių viešųjų erdvių pristatymo metu taip pat buvo galima išvysti įdomių, bendruomenę telkiančių projektų. Pavyzdžiui, Estijos Tartu mieste yra įkurtas bendruomenės sodas, kuriame žmonės gali leisti laisvalaikį ir kartu gaminti, o Strasbūre (Prancūzijoje) vykdomas projektas, kurio metu menininkai iš visos Europos žmones suburia bendrauti per meną ir leidžia kiekvienam pasijusti tikru dailininku, muzikantu ar aktoriumi. Be to, vizito metu svečiai buvo supažindinti su Briuselyje jau veikiančiomis bei šiuo metu dar tik statomomis ar planuojamomis įrengti viešosiomis erdvėmis. Tarp jų – Etterbeek'o rajone veikiantys bendruomenės namai, kuriuose vaikai, senoliai ar vieniši žmonės gali praleisti savo laiką žaisdami, skaitydami knygas / laikraščius ar tiesiog bendraudami, o dienos eigoje socialiniame restorane pavalgyti. Čia patiekalų kainos skurstantiems ar mažai uždirbantiems žmonėms beveik dvigubai žemesnės nei įprastiems klientams, kuriems kainos taip pat mažesnės nei kituose restoranuose. Šias kainų žemumas leidžia užtikrinti pačios bendruomenės prižiūrimi daržai ir auginami produktai, iš kurių gaminamas maistas, bei savanoriai, kurių restorane – apie 80. Tačiau tokie daržai nėra vien tik bendruomenės namuose: vizito Briuselyje metu dalyviai turėjo progos apsilankyti buvusio sodo vietoje įrenginėjamame jaukiame parkelyje, kurio visas būsimas viešąsias erdves pristatė šio parko architektas. Šiame parkelyje yra numatytas ir specialus dalinimosi daržams skirtas plotas, kuriame vietos gyventojai galėtų augintis įvairias daržoves.

               Kadangi tai buvo paskutinis projekto susitikimas, neišvengta ir platesnių visą projektą apimančių klausimų, tarp kurių – įvairių socialinių grupių įtraukties didinimas ir socialinės atskirties mažinimas. Tai ypač aktualu ir mūsų rajonui, kuriame turime įsikūrusį Pabėgėlių priėmimo centrą, taip pat ir platų socialinę atskirtį patiriančių žmonių ratą. Viena prasmingiausių šiame susitikime išsakytų minčių, referuojant į įvairių žmonių įtraukimą į visuomenės gyvenimą, buvo ta, jog „mums nereikia įtraukti JUOS – mums reikia įtraukti vieniems kitus".

               Paskutinę susitikimo dieną delegacijų vadovai dirbo ties viso projekto vadovėlio parengimo, kurį viešai išvysti tikimasi jau šį rudenį. Taip pat Jonavos rajono savivaldybės delegacija užmezgė glaudžius santykius su latviais – Rezeknės rajono savivaldybės atstovais – ir sutarė tęsti bendradarbiavimą bei palaikyti tarpusavio ryšį, siekiant perimti vieni kitų patirtis bei pritaikyti projekto metu įgytas žinias savo savivaldybėse.

               „CRISCO" – tai dešimties valstybių miestus vienijantis europinis projektas, skirtas skatinti visus piliečius dalyvauti vietiniame gyvenime, gerinant socialinę sanglaudą. Viso šio projekto metu vykusiuose keturiuose tarptautiniuose susitikimuose dalyviai gvildeno kultūrinių, socialinių ir kalbos barjerų bei gyventojų poreikiams tinkamai pritaikytų viešųjų erdvių trūkumo klausimus.

               Šis projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos vykdomą programą „Europa piliečiams".

Jonavos r. savivaldybės tarybos narys Žilvinas Galimovas

Nuotraukų autorius Eduards Medvedevs