BIRŽELIO 3-IOJI – SĄJŪDŽIO DIENA

 

                      1988-ųjų birželio 3 d. buvo įkurtas Sąjūdžio judėjimas. Vilniuje, Mokslų akademijos salėje, Sąjūdžio susirinkimo metu buvo išrinkti 35 iniciatyvinės grupės įgaliotiniai, kurie turėjo koordinuoti atskirus jau anksčiau susikūrusius įvairius klubus („Tauta ir istorija", „Žemyna", „Talka", kt.).

                      Vilniuje, Gedimino aikštėje, įvyko pirmasis Sąjūdžio mitingas. Vienas jo metu pasisakiusiųjų – prof. Vytautas Landsbergis – skatino tautą pačią rinktis valdžią, atsisakant primestų deputatų.

                      Sąjūdis, Lietuvos atgimimo variklis, paskatino 1990 m. kovo 11 d. paskelbti Lietuvos nepriklausomybę.

                      1988 m. spalio 22-23 dienomis įvyko pirmasis Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas. 1989 m. rugpjūčio 23 d. Sąjūdis surengė garsiąją akciją „Baltijos kelias".

                      „Sąjūdžio žinios" buvo pirmasis Lietuvos sąjūdžio persitvarkymo leidinys. Iki 1988 m. pabaigos pasirodė daugelio miestų ir rajonų sąjūdžio persitvarkymo tarybų leidiniai, jų tarpe ir Jonavos „Taurosta".

                      1988 m. balandžio 20 d. Jonavoje buvo įsteigtas neformalus kultūros klubas „Taurosta" (pirmininkas – Vygaudas Juknelis).  1988 m. liepos 15 d. įvyko pirmasis klubo viešas renginys, skirtas S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio 55-osioms metinėms paminėti. 1988 m. liepos 25 d. „Taurosta" surengė pirmąjį viešą politinį mitingą Jonavoje. Ši data laikoma Sąjūdžio įkūrimo data mūsų rajone.