ATNAUJINTA RAJONO GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

                      Atsižvelgus į Nacionalinės rizikos analizės rezultatus, 2019 m. birželio mėn. atliktas Jonavos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano civilinės saugos rizikos analizės atnaujinimas.

                      Atnaujintą Jonavos rajono galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę galima rasti https://www.jonava.lt/civiline-ir-priesgaisrine-sauga

Civilinės mobilizacijos tarnybos inf.