AŠTUNTAJAME RAJONO TARYBOS POSĖDYJE LAPKRIČIO 21-ĄJĄ

Jau rytoj, antradienį, bus pradėti svarstyti parengti sprendimų projektai. Juos  analizuos tarybos Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros; Miesto reikalų; Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų; Kaimo reikalų; Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komitetai, o galutiniai sprendimai bus priimti tarybos posėdyje.

Darbotvarkės projekte – 37 klausimai ir informacija „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo projektų vykdymo ir Jonavos miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo eigos".  

Visuose komitetuose bus svarstoma dėl Jonavos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo; dėl rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo; dėl Jonavos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo; dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 1TS-6 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo" dalinio pakeitimo; dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. 1TS-188 „Dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose" pakeitimo; dėl Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 metų patvirtinimo; dėl Jonavos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, kt. klausimai.

Šiam rajono tarybos posėdžiui daugiausia sprendimų projektų parengė Turto skyrius, kiek mažiau – Strateginio planavimo ir investicijų skyrius.

Tarybos ir mero sekretoriato inf.