2K IR 3K MAGISTRALIŲ ŠILUMOS PERDAVIMO TRASŲ JONAVOJE MODERNIZAVIMO PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

 

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus.

 

Pranešimas

Projektiniai pasiūlymai

Pritarimas projektiniams pasiūlymams

Projektiniai pasiūlymai po viešinimo