Eugenijus Sabutis

Eugenijus Sabutis
Jonavos rajono savivaldybės meras
 
Tel.: (8 349) 610 40
El. paštas: meras@jonava.lt
Kabineto Nr.: 216

  

Gimė 1975 m. rugsėjo 10 d.  Jonavoje.

1998 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą, filosofijos bakalauras. 1998- 2001 m. - Vytauto Didžiojo universitetą, teisės magistras.

2001– 2007 m. dirbo AB "Achema" personalo vadybininku, 2007–2011 m. - UAB "Projektų centras"

Personalo ir administravimo skyriaus viršininku, 2011–2015 m. kovo mėn. – VšĮ  Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriumi.

Nuo 2015 m. balandžio mėn. – Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotojas. Nuo 2016 m. gruodžio 16 d. – laikinai einantis savivaldybės mero pareigas.

Nuo 2017 m. gegužės 25 d. – Jonavos rajono savivaldybės meras.

Priklauso Lietuvos socialdemokratų partijai.

Vedęs, žmona Rasa, sūnus Tomas.

Laisvalaikio pomėgiai: šeima, knygos, muzika, filmai.

 

     

Viena pagrindinių Jonavos rajono mero funkcijų – Tarybos veiklos planavimas, posėdžių darbotvarkių sudarymas, sprendimų projektų teikimas, kvietimas į posėdžius ir pirmininkavimas jų metu. Priimtų sprendimų kokybė turi didelės įtakos Jonavos rajono vystymuisi ir žmonių gyvenimo kokybei. Meras yra atsakingas už visas rajono veiklas ir sritis, tačiau dalį veiklų deleguoja savo pavaduotojui. Meras koordinuoja 6 Tarybos komitetų veiklą ir Tarybos sprendimais sudarytų komisijų veiklą. Rajono mero pareiga - atstovauti  bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis ir t.t. Meras kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Tarybos sprendimus, ktTai – tik maža rajono vadovo veiklos dalis. Be to, Eugenijus Sabutis kuruoja švietimo ir kultūros įstaigas.