Turinio leidėjas

ŽEIMIŲ MIESTELIO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo  20 d. sprendimu Nr. 1TS-255 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės Žeimių miestelio teritorijos  bendrojo plano patvirtinimo" patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės Žeimių miestelio teritorijos bendrasis planas.

 

Sprendimas

Aiškinamasis raštas

 

Brėžiniai

 

Pagrindinis brėžinys M5000

Pagrindinis brėžinys M2000

Aukstingumas M5000

Kraštovaizdis  M5000

Inžineriniai M5000

Inžinieriniai M2000

Susisiekimas M5000

Detalių planų M10000

Gatvių pjuviai M200

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

Jonavos rajono teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo programa paskelbta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje TPSIS (www.tpsis.lt).