Turinio leidėjas

JONAVOS MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1TS-47 

 

SPRENDINIAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA

REGLAMENTŲ BRĖŽINYS

INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS BRĖŽINYS

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ BRĖŽINYS

KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO BRĖŽINYS

 

KULTŪROS PAVELDO BRĖŽINIAI:

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TERITORIJOS IR ZONOS

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TERITORIJOS IR ZONOS MIESTO CENTRE

AUKŠTINGUMO REGLAMENTŲ BRĖŽINYS

 

KONCEPCIJA

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

TERITORIJOS VYSTYMO REŽIMO BRĖŽINYS

URBANISTINĖS STRUKTŪROS IR ARCHITEKTŪRINĖS ERDVINĖS KOMPOZICIJOS BRĖŽINYS

TERITORIJOS NAUDOJIMO FUNKCINIŲ PRIORITETŲ BRĖŽINYS

 

STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

 

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŽEMĖS NAUDOJIMO BRĖŽINYS

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TERITORIJŲ IR ZONŲ BRĖŽINYS

GAMTINIO KARKASO IR SAUGOMŲ GAMTINIŲ TERITORIJŲ BRĖŽINYS

VISUOMENINIO APTARNAVIMO OBJEKTŲ BRĖŽINYS

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ BRĖŽINYS

INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ BRĖŽINYS

INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS. ŠILUMOS IR DUJŲ TIEKIMO BRĖŽINYS

INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS. ELEKTROS TIEKIMO BRĖŽINYS

 

JONAVOS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa paskelbta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje TPSIS (www.tpsis.lt).