Švietimo stebėsena

Švietimo stebėsenos paskirtis - sudaryti sąlygas visiems švietimo valdymo subjektams priimti pagrįstus sprendimus ir vykdyti švietimo kokybę laiduojantį valdymą (LR švietimo įstatymas, 53 str.).

Jonavos rajono savivaldybės 2019-2020 mokslo metų pagrindinė statistinė informacija

Jonavos rajono savivaldybės švietimo stebėsenos rodikliai:
1. Švietimo kontekstas
2. Indėlis į švietimą:
2.1. besimokančiųjų charakteristikos
2.2. personalo charakteristikos
2.3. materialieji ir finansiniai istekliai
3. Švietimo procesai
4. Švietimo rezultatai