Šalpos našlaičių pensijų skyrimas ir mokėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Šalpos našlaičių pensijų skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus.

Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu. Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.

Sprendimas priimamas  ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos

Besikreipiančiam asmeniui  skirtos  piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.

Atnaujinimo data 2019-07-18
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Išmoka skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos šalpos išmokų  įstatymu Nr. I-675; Lietuvos Respublikos vyriausybės  2004-03-29 nutarimu Nr.346 ,,Dėl valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo".

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, atsižvelgiant į aplinkybes:

  • - prašymas pildomas Socialinės paramos skyriuje;
  • - asmens tapatybės dokumentai;
  • - medicininis mirties liudijimas arba įsiteisėjęs teismo sprendimas apie nurodyto asmens paskelbimą mirusiu,  už kurį prašoma paskirti šalpos našlaičių pensiją;
  • - vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (liudijimai), gimimo įrašas (-ai) arba kitus dokumentai, kurie įstatymų nustatyta tvarka patvirtina giminystės ryšius;
  • - santuokų liudijimai (pakeitusiems pavardes);
  • - pažymą išduotą Valstybinio socialinio draudimo fondo (Sodros), kad nurodytos pensijos nėra paskirtos ir (ar) mokamos;
  • - Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota darbingumo lygio pažyma, jeigu mirusiojo našlaitis vaikas (įvaikis), vyresnis kaip 18 metų, yra pripažintas neįgaliu iki 24 metų ir visą laiką nuo 24 metų sukakties yra nedarbingas ar iš dalies darbingas;
  • - banko sąskaitos numeris;

- kiti dokumentai  pagal aplinkybes, lemiančias asmens teisę į tikslinę kompensaciją

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama" -  iš UAB ,,Nevda".

 Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

Administracinės paslaugos teikėjas

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė

Vitalija Bagdonavičienė,

tel. 8 349 50032,

el. p. vitalija.bagdonaviciene@jonava.lt
Žeimių g. 13, Jonava  55158

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja,

Daiva Ūselienė,

tel. (8 349) 50142,

el. p. daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas  ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.

Prašymo forma SP-6 

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje:

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti