Šalpos pensijos gavėjo ar šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Šalpos pensijos gavėjo ar šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus.

Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.

Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie pažymėjimo išdavimo reikalavimus.

Sprendimas priimamas  ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos

Atnaujinimo data 2017-03-03
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Šalpos pensija skiriama vadovaujantis 2005-05-19 LR valstybinių šalpos išmokų įstatymu Nr. X-210; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-07-13 įsakymas Nr. A1-203 ,,Dėl šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) ir šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, atsižvelgiant į aplinkybes:
- prašymas pildomas Socialinės paramos skyriuje;

- asmens tapatybės dokumentai;

- Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota pažyma apie pripažinimą neįgaliu;

- 3 x 4 cm dydžio nuotrauka.

- kiti dokumentai  pagal aplinkybes, lemiančias asmens teisę į tikslinę kompensaciją.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama" -  iš UAB ,,Nevda".

 Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt
Administracinės paslaugos teikėjas

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos sk. vyresnė specialistė Vitalija Bagdonavičienė,

tel. 8 349 50032,

el. p. vitalija.bagdonaviciene@jonava.lt
Žeimių g. 13, Jonava  55158

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja,

Daiva Ūselienė,

tel. (8 349) 50142,

el. p. daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas  ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.

Prašymo forma laisva  Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai