Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo paskirtis - suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (LR švietimo įstatymas, 9 str.).  

Mokyklos, vykdančios pradinio ugdymo programą 2018-2019 mokslo metais:
Jonavos Panerio pradinė mokykla
Jonavos pradinė mokykla
Jonavos „Lietavos" pagrindinė mokykla
Jonavos „Neries" pagrindinė mokykla
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija
Jonavos Justino Vareikio progimnazija
Jonavos r. Barupės mokykla-daugiafunkcis centras
Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla
Jonavos r. Šveicarijos pagrindinė mokykla
Jonavos r. Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla
Jonavos r. Upninkų pagrindinė mokykla
Jonavos r. Užusalių pagrindinė mokykla
Jonavos r. Bukonių mokykla - daugiafunkcis centras
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla - daugiafunkcis centras
Jonavos r. Žeimių mokykla - daugiafunkcis centras

Jonavos miesto bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos
Priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkos aprašas