Pažymos apie žemės dirbimą (nacionalinei mokėjimų agentūrai) išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos apie žemės dirbimą (nacionalinei mokėjimų agentūrai) išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Pažyma apie žemės dirbimą išduodama asmenims, kurie deklaruoja žemės ūkio naudmenis. Prašymas išduoti pažymą apie  žemės dirbimą priimamas tiesiogiai asmeniui atvykus į seniūniją. Pagal pateiktą prašymą atsakingas seniūnijos darbuotojas parengia pažymą. Pažymą apie žemės dirbimą pasirašo seniūnas.
Atnaujinimo data 2017-02-22
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. BR1-199 „Dėl pažymos dėl žemės ūkio veiklos išdavimo seniūnijoje procedūros aprašo patvirtinimo";

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012-01-06 d.  įsakymas „Dėl nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. BR1-199 „Dėl pažymos dėl žemės ūkio veiklos išdavimo seniūnijoje procedūros aprašo patvirtinimo" pakeitimo Nr.BR1-10;

https://www.nma.lt/index.php/naudinga-informacija/teisine-informacija/teises-aktai/44?page=40

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo";

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo"
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmeniui atvykus į seniūniją arba teikiant prašymą registruotu laišku:
1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopiją).
4. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt ):
1. Elektroninį prašymą, kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
3. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt ).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro PPIS

Administracinės paslaugos teikėjas

Kulvos seniūnija

Tarybų g. 2, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos r.

Kulvos seniūnijos seniūno pavaduotoja Laura Navickienė,

tel. (8 349) 49417,

el. p. laura.navickiene@jonava.lt

Šilų seniūnija

Beržų g. 2, Šilų k., Šilų sen., Jonavos r.

Šilų seniūnijos žemės ūkio specialistė Audronė Stankevičienė,

tel. (8 349) 48416,

el. p. audrone.stankeviciene@jonava.lt

Šveicarijos seniūnija

Pergalės g. 13, Šveicarijos k., Šveicarijos sen., Jonavos r.

Šveicarijos seniūnijos žemės ūkio specialistė Laimutė Rudžionienė,

tel. (8 349) 78031,

el. p. laimute.rudzioniene@jonava.lt

Upninkų seniūnija

Jaunystės g. 7, Upninkų k., Jonavos r.

Upninkų seniūnijos seniūno pavaduotoja Jūratė Auglienė,

tel. (8 349) 35337, 35937,

el. p. jurate.augliene@jonava.lt

Užusalių seniūnija

Saulės g. 9A, Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r.

Užusalių seniūnijos žemės ūkio specialistė Fima Zelenina,

tel. (8 349) 49203,

el. p. fima.zalenina@jonava.lt

Žeimių seniūnija

Kauno g. 47, Žeimiai, Jonavos r., LT-55386

Žeimių seniūnijos žemės ūkio specialistė

Vitalija Šafronienė,

tel. (8 349) 78 047,

el. p. vitalija.safroniene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Kulvos seniūnijos seniūnas Ramūnas Gudonavičius,

tel. (8 349) 49470,

el. p. ramunas.gudonavicius@jonava.lt

Šilų seniūnija

tel. (8 349) 48417,

el. p.

Šveicarijos seniūnijos seniūnas Algirdas Paplonskis,

tel. (8 349) 47117,

el. p. algirdas.paplonskis@jonava.lt.

Upninkų seniūnijos seniūnė Lolita Nekrošienė,

tel. (8 349) 35937,

el. p. lolita.nekrosiene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos seniūnas Rolandas Skuja,

tel. (8 349) 49 217,

el. p. rolandas.skuja@jonava.lt

Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius,

tel. (8 349) 78048,

el. p. faustas.pilipavicius@jonava.lt  

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

7 darbo dienos nuo prašymo pateikimo.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu - elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti