Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo paskirtis - suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau (LR švietimo įstatymas, 10 str.).

Mokyklos, vykdančios pagrindinio ugdymo programą 2018-2019 mokslo metais:
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija (Pagrindinio ugdymo programos II dalis) 
Jonavos Senamiesčio gimnazija (Pagrindinio ugdymo programos II dalis) 
Jonavos „Lietavos" pagrindinė mokykla
Jonavos „Neries" pagrindinė mokykla
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija (Pagrindinio ugdymo programos I dalis)
Jonavos Justino Vareikio progimnazija (Pagrindinio ugdymo programos I dalis)
Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla
Jonavos r. Šveicarijos pagrindinė mokykla
Jonavos r. Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla
Jonavos r. Upninkų pagrindinė mokykla
Jonavos r. Užusalių pagrindinė mokykla
Jonavos r. Bukonių mokykla - daugiafunkcis centras
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla - daugiafunkcis centras
Jonavos r. Žeimių mokykla - daugiafunkcis centras
Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkos aprašas
Jonavos miesto bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos