ĮVERTINTI GRIGORIJAUS KANOVIČIAUS PREMIJOS SKYRIMO KONKURSUI PATEIKTI RAŠINIAI

Šiemet jau penktus metus Jonavos rajono gimnazijų mokiniai buvo kviečiami dalyvauti rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus premijos skyrimo konkurse „Jonavos tautinių mažumų gyvenimo ženklai – miesto istorijos liudytojai". 

2018 m. konkursui buvo pateikti 5 rašiniai: 4 darbai iš Jeronimo Ralio gimnazijos ir 1 rašinys iš Senamiesčio gimnazijos.

Jonavos rajono administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos 2018 m. konkurso vertinimo komisijos nutarimu, atsižvelgus į rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus šeimos nuomonę dėl galimų laimėtojų, konkurse I vieta ir II vieta neskirtos, tačiau paskirtos dvi III vietos:

III vieta - Gabrielei Smaižytei, Senamiesčio gimnazijos IIIc kl. mokinei (dienoraštis „Juodoji garbana", darbo vadovė Lina Vaškevičienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė);

III vieta - Emilijai Jurevičiūtei, Jeronimo Ralio gimnazijos IIIė klasės mokinei (rašinys „Paprasti darbai, sukūrę jonavietės gyvenimo vitražą", darbo vadovė Nijolė Rimkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė).         

Vertinimo komisijos siūlymu Padėkos raštu „Už dėmesį Jeronimui Raliui – jonaviečiui, šimtmečio žmogui" nominuotas Jeronimo Ralio gimnazijos IIIė kl. mokinės Bernadetos Gedvilaitės rašinys „Šimtmečio žmogus. Jis buvo visų. Literatūrinis Jeronimo Ralio gyvenimo atspindys: 1918-1921" (darbo vadovė Aldona Skaisgirytė - Gedvilienė).

Pagal premijos skyrimo nuostatus konkurse gali dalyvauti rajono gimnazijų II-­­IV klasių mokiniai.

Premija įsteigta rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus šeimos iniciatyva ir skiriama geriausiai įvertintų rašinių autoriams premijuoti bei mokytojams - darbų vadovams paskatinti: I vietos laimėtojui mokiniui – 700 Eur vertės dovanų čekis (vadovui - 250 Eur), II vietos laimėtojui –  600 Eur (vadovui - 200 Eur), III vietos laimėtojui – 500 Eur (vadovui - 150 Eur).

Konkurso fondą sudaro rašytojo šeimos ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos skiriamos lėšos.

Danguolė Deikienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė