TRYLIKTOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

TRYLIKTOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO

2020-05-28     10.00 val.

D  A  R  B  O  T  V  A  R  K  Ė   

Eil. Nr.

Klausimo pavadinimas

Pranešėjas

Kuruojantis

komitetas

     1.

Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų, Jonavos r. Batėgalos universalaus daugiafunkcio centro ir Jonavos rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitoms

Vytautas Žebrauskas,

Jolanta Bieliauskienė,

Augenijus Čeida,

Jelena Galvydytė,

Vitalija Jagelavičienė,

Jurgita Macionienė,

Violeta Skodienė,

Romualda Unčiūrienė,

Eglė Vaicekauskienė

 

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Kaimo reikalų; Miesto reikalų

2.

Dėl Jonavos Senamiesčio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

 

Rita Čiužienė

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų

 

3.

Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės mero 2019 metų veiklos ataskaitai

Mindaugas Sinkevičius

Visi komitetai

 

4.

Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai

Valdas Majauskas

Visi komitetai

 

 

5.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

 

Jolanta Stuckaitė

Visi komitetai

Kontrolės komitetas

6.

Dėl bendradarbiavimo teikiant ugdymo paslaugas pavyzdinės sutarties patvirtinimo ir ugdymo paslaugos kompensuotinų išlaidų dydžio nustatymo

 

Vytautas Žebrauskas

Visi komitetai

 

 

7.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 1TS-15 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

Vytautas Žebrauskas

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Kaimo reikalų; Miesto reikalų

8.

Dėl  savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo „Dėl Jonavos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

Vytautas Žebrauskas

Visi komitetai

 

9.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo

 

Alina Batulevičienė

Visi komitetai

 

10.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1 TS-249 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo" priedo dalinio pakeitimo

Danutė Petronienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros; Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 

11.

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Danutė Petronienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų; Miesto reikalų

12.

Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo

Danutė Petronienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų; Miesto reikalų

 

13.

Dėl vykdomų projektų dalinio finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis

Gitana Gulevienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

 

14.

Dėl prisidėjimo piniginėmis lėšomis prie projekto, įgyvendinamo pagal Jonavos miesto vietos plėtros strategijos veiksmą "Darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų, gyventojų kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos bei Jonavos miesto verslininkų, kurie yra pradėję vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose verslumo skatinimo platforma: jauno verslo rėmimas konsultacijomis bei darbo priemonių, reikalingų verslo pradžiai suteikimas" 

 

Gitana Gulevienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

15.

Dėl pritarimo paraiškos teikimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai"

Jonas Marčiukaitis

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

16.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių patvirtinimo

Jolita Gumaniukienė, Edmundas Mulokas

Visi komitetai

 

17.

Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

18.

Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Jonavos ligoninei

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 

19.

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros; Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Mindaugas Sinkevičius