TRADICINIS KAUNO REGIONO TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIŲ SUVAŽIAVIMAS JONAVOJE

2019 metų spalio 16 dieną Jonavos rajono savivaldybėje Evelina Darvidė surengė tradicinį Kauno regiono tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių susitikimą, į kurį atvyko ir svečiai iš Kupiškio ir Šalčininkų rajono savivaldybių. 

Susitikimo metu aptartas Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo projektas ir parengtos rekomendacijos dėl projekto tobulinimo Lietuvos savivaldybių asociacijai pagal jų siųstą užklausą. Taip pat aptarti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių asociacijos įkūrimo klausimai bei pakoreguoti įstatai.

Pasak Evelinos Darvidės, „Džiaugiuosi, kad mūsų Kauno regiono tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai taip glaudžiai tarpusavyje bendrauja ir bendradarbiauja, dalinasi patirtimi ir situacijų sprendimo būdais, kadangi miestai skirtingi, teikiamos paslaugos įvairios ir gerosios praktikos sklaida visada yra naudinga ir tikslinga".

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koord. informacija