SKELBIAMAS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSAS

Jonavos rajono savivaldybė skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo" patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 4 d. iki 2019 m. lapkričio 4 d. 18.00 val.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta Jonavos rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriui (Žeimių g. 13, 55158 Jonava).

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.

Projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma – 6208 (šeši tūkstančiai du šimtai aštuoni) eurai.

Projekto paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas)

Projekto išlaidų sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas)

Deklaracijos forma (Nuostatų 5 priedas)

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Lina Paulavičienė, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 349) 50 099, el. p. lina.paulaviciene@jonava.lt;

Jai nesant konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Vytautas Žebrauskas, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, tel. (8 349) 50 039, el. p. vytautas.zebrauskas@jonava.lt.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8,00 val. iki 17,00 val., penktadieniais nuo 8,00 val. iki 14,00 val.