INFORMACIJA APIE STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMĄ IR ATLIKIMĄ

            Informuojame, jog statinių savininkai, naudotojai privalo vykdyti statinio techninę priežiūrą nuo naujo statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, deklaracijos apie naujo statinio statybos užbaigimą patvirtinimo ar pateikimo Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dienos iki statinio naudojimo pabaigos (statinio išregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos) arba iki statinio griovimo darbų pradžios.       Jonavos rajone statinių naudojimo priežiūrą vykdo Jonavos r. savivaldybės administracijos Remonto ir statybos skyrius. Priežiūra vykdoma vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.03.07:2017  „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka".

            Priežiūros vykdytojas apie numatomą statinio techninės priežiūros patikrinimą iš anksto raštu praneša statinio naudotojui. Patikros metu priežiūros vykdytojas, tikrindamas statinių naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, turi teisę:

 1. paprašyti pateikti statinio techninei priežiūrai reikalingus dokumentus, kai jie yra privalomi, tarp jų:
  1. statinio techninį pasą (ar techninės apskaitos kortelę), pastato techninį-energetinį pasą, statinio techninės priežiūros žurnalą, statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktus, statinio tyrimų ir auditų (jei jų buvo) išvadas;
  2. statinio projektą (kai būtina);
  3. kadastrinių duomenų bylą (kai būtina);
  4. statinio energetinio naudingumo sertifikatą;
  5. bendraturčių susitarimą dėl statinio valdymo ir naudojimo, jeigu statinys turi daugiau negu vieną savininką;
 2. patikrinti:
  1. ar statinio techniniame pase (techninės apskaitos kortelėje), pastato techniniame-energetiniame pase yra padaryti statinio techninių, ekonominių, konstruktyvinių ir energetinių charakteristikų pakeitimai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo (jei tokie darbai buvo vykdomi);
  2. ar laiku ir išsamiai pildomas statinio techninės priežiūros žurnalas;
  3. ar atliekamos statinio periodinės ir specialiosios apžiūros;
  4. ar įvykdyti statinio techninės priežiūros žurnale įrašyti reikalavimai;
 3. apžiūrėti statinį (jo dalį) vietoje;
 4. apžiūrėjus statinį (jo dalį), nustatyti:
  1. ar statinys naudojamas pagal paskirtį;
  2. ar nevykdomi statinyje statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, jei juos turėti privaloma. Nustačius, kad statinyje vykdomi statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, pranešti Inspekcijai;
  3. ar statinį naudojant laikomasi statinio projekte numatytų reikalavimų;
  4. padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą atsižvelgiant į 2.1-4.3 papunkčiuose nustatytus kriterijus;
 5. surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą (Reglamento 8 priedas); jo 1 egzempliorių įteikti (nusiųsti) statinio naudotojui arba techniniam prižiūrėtojui, kitą saugoti Subjekte;
 6.  nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti;
 7. kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą;
 8. statinio techninės priežiūros žurnale ir prižiūrimų naudojamų statinių naudotojų sąraše pažymėti apie atliktą statinio techninės priežiūros patikrinimą.

apie patikrinimo išvadas bei reikalavimus informuoti raštu statinio naudotoją ir statinio savininką (kai naudotojas nėra statinio savininkas).

 

STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TIKRINIMO PLANAS 2019 M.

 

Eil. Nr.

Planuojama patikros data

Objekto adresas

Savininkas / naudotojas

 1.  

I ketvirtis

Liutkūnų k., Bukonių seniūnija

 *****

 1.  

I ketvirtis

Šermukšnių g. 1, Kuigalių k., Žeimių sen.,  

 *****

 1.  

I ketvirtis

Žeimių g. 1, Kuigalių k., Žeimių sen.

 *****

 1.  

I ketvirtis

Lokio g. 7, Gudžionių k., Šilų sen.

 *****

 1.  

I ketvirtis

Žeimių g. 11, Jonava

 *****

 1.  

I ketvirtis

Beržų g. 15, Šilų k., Šilų sen.

 *****

 1.  

I ketvirtis

J. Ralio g. 9, Jonava

 *****

 1.  

I ketvirtis

Žeimių g. 3, Jonava

 *****

 1.  

II ketvirtis

Vareikių kelias 13, Vareikių k., Upninkų sen.

  *****                                                                                                                   

 1.  

II ketvirtis

Piliakalnio g. 16, Ruklos mstl.

 *****

 1.  

II ketvirtis

J. Basanavičiaus g. 12, Jonava

 *****

 1.  

II ketvirtis

Gudžionių g. 6, Jonava.

 *****

 1.  

II ketvirtis

Paupio g. 40, Ruklos k., Ruklos sen.

 *****

 1.  

II ketvirtis

Blauzdžių k., Žeimių sen.

 *****

 1.  

II ketvirtis

Kauno g. 47, Jonava

 *****

 1.  

II ketvirtis

J. Basanavičiaus g. 2, Jonava

 *****

 1.  

II ketvirtis

Kosmonautų g. 2A, 2B, Jonava 

 *****

 1.  

III ketvirtis

K. Mindaugo g. 3, Ruklos mstl.

 *****

 1.  

III ketvirtis

K. Mindaugo g. 12, Ruklos mstl.

 *****

 1.  

III ketvirtis

K. Mindaugo g. 22, Ruklos mstl.

 *****

 1.  

III ketvirtis

Prezidento g. 3, Jonava

 *****

 1.  

III ketvirtis

Fabriko g. 3, Jonava

 *****

 1.  

III ketvirtis

Piliakalnio g. 4, Ruklos mstl.

 *****

 1.  

III ketvirtis

P. Vaičiūno g. 21, Panoteriai, Šilų sen.

 *****

 1.  

IV ketvirtis

Ukmergės g. 40, Bukonių k., Bukonių sen.

 *****

 1.  

IV ketvirtis

Kauno g. 40, Jonava

 *****

 1.  

IV ketvirtis

Kauno g. 108, Jonava

 *****

 1.  

IV ketvirtis

Kauno g. 48, Jonava

 *****

 1.  

IV ketvirtis

Sodų g. 12, Jonava

 *****

 1.  

IV ketvirtis

J. Basanavičiaus g. 19, Jonava

 *****

 1.  

IV ketvirtis

Kauno g. 68, Jonava

 *****

 1.  

IV ketvirtis

Fabriko g. 3E, Jonava

 *****

                       

Pastaba. Statinių naudojimo techninės priežiūros tikrinimo planas 2019 m. gali būti koreguojamas, papildomas.