BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ PATALPŲ MIKROKLIMATAS

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento Jonavos skyrius informuoja, kad nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" mikroklimato reikalavimų pakeitimai.

Mokyklos patalpose privaloma užtikrinti, kad oro temperatūra mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, aktų salėje būtu ne žemesnė kaip 18 °C, šiltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 26 °C, o šaltuoju laikotarpiu ne  aukštesnė kaip 22 °C.

Primename, kad sporto salėje šiltuoju metų laikotarpiu oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 15 °C ir ne aukštesnė kaip 24 °C, šaltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 17 °C, persirengimo kambariuose, dušuose ne žemesnė kaip 20 °C. Santykinė oro drėgmė šiltuoju metų laikotarpiu mokyklos patalpose turi būti 35–65 proc., oro judėjimo greitis ne didesnis kaip 0,25 m/s.

Mokymo patalpose po kiekvienos pamokos turi būti užtikrintas natūralus vėdinimas per atidaromus langus, jeigu nėra įrengta mechaninio vėdinimo sistema. Vietinė ištraukiamoji ventiliacija turi būti numatyta konstrukcinių medžiagų dirbtuvėse prie staklių ir mechanizmų, kuriais dirbant išsiskiria šiluma ir dulkės bei mokomosiose virtuvėse prie viryklių.

Kauno departamento Jonavos skyriaus informacija