Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikato išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikato išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimo dublikatas išduodamas, kai:

1.    Leidimo originalas prarandamas;

2.    Leidimo originalas sugadinamas.

Leidimo dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas".

Atnaujinimo data 2016-11-30
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

2. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės  (Vyriausybės 2000m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458);

 3. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės (energetikos ministro 2012m. vasario 2 d. įsakymas);

 4. Prekybos naftos produktais taisyklės (energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-41).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą išduoti leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatą;

2. Sugadinto leidimo originalą, tuo atveju, jeigu buvo sugadintas;

3. Mokėjimo pavedimą arba kvitą, patvirtinantį, kad už leidimo dublikato išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti leidimo dublikatą).

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti originalus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto skyrius

Tel.: (8 349) 50077

Administracinės paslaugos vadovas

Turto skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo).

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 112 Eur

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo kodas: 188659752,

Gavėjo bankas: AB bankas „Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

Įmokos kodas: 52546

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Trečias dvipusis sąveikos lygis.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti