Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo panaikinimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimo galiojimas panaikinamas, kai:

1. Vežėjas pateikia prašymą panaikinti leidimo galiojimą;

2. Vežėjas perleidžia (parduoda, išnuomoja, grąžina nuomotojui) kitam asmeniui lengvąjį automobilį, kuris įrašytas leidime;

3. Per nustatytą terminą nepanaikinamos priežastys, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo galiojimas;

4. Paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti klaidingi duomenys;

5. Taksi paslaugos buvo teikiamos neįrengus taksometro, taip pat kai jis buvo neįjungtas, neįregistruotas, techniškai netvarkingas, metrologiškai nepatikrintas, neatitiko teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

6. Buvo klastojami taksometro duomenys;

7. Antrą kartą per vienerius metus padaromas pažeidimas, numatytas Taisyklių 19 punkte.

 Panaikinus leidimo galiojimą vežėjas jį privalo grąžinti rajono savivaldybės administracijai per 3 darbo dienas.

Atnaujinimo data 2019-11-13
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas;

2. Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklės (Vyriausybės 2011-12-09 nutarimas Nr. 3-768);

3. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės (LR susisiekimo ministro 2012-01-27 įsakymas Nr. 3-80);

4. Jonavos rajono savivaldybės leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklės (rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-16 . įsakymas Nr. 13B-77).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą panaikinti leidimo galiojimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi (žr. aprašymo 12 punktas);

 2. Leidimo originalą arba dublikatą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus

vyr. specialistė Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

rasa.kasputiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Trečias dvipusės sąveikos lygis.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti