Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis patikslinimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis patikslinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas tikslinamas, kai:

1. Juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;

2. Teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas įmonės kodas;

3. Leidimo turėtojas prašo išbraukti iš leidimo įrašytus suskystintųjų dujų terminalų, sandėlių ir rezervuarų adresus arba keičiasi prekybos suskystintosiomis naftos dujomis vietos, terminalo, sandėlio adresas; 

4. Teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams (kai keičiasi rekvizitai tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto);

5. Pasikeičia fizinio asmens, turinčio leidimą, duomenys (vardas, pavardė ir adresas). 

Atnaujinimo data 2016-11-23
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

2. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės  (Vyriausybės 2000m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458);

3. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės (energetikos ministro 2012m. vasario 2 d. įsakymas);

 4. Prekybos naftos produktais taisyklės (energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-41).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą patikslinti leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis;

2. Deklaraciją apie pareiškėjo atitikimą Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams;

3. Leidimo originalą;

4. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis;

5. Mokėjimo pavedimą arba kvitą, patvirtinantį, kad už leidimo patikslinti  sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą patikslinti leidimą).

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti originalus.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Patikrinama ar pareiškėjo veikla atitinka Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punktą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto skyrius

Tel.: (8 349) 50077

Administracinės paslaugos vadovas

Turto skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

15 darbo dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo).

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 112 Eur

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo kodas:188659752,

Gavėjo bankas: AB bankas „Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

Įmokos kodas: 52946

PASTABA. Valstybės rinkliava neimama, kai keičiasi rekvizitai tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti