Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis dublikato išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis dublikato išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimo dublikatas išduodamas, kai:

1.  Leidimo originalas prarandamas;

2.  Leidimo originalas sugadinamas.

Leidimo dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas".

Atnaujinimo data 2016-11-23
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

2. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės  (Vyriausybės 2000m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458);

3. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės (energetikos ministro 2012m. vasario 2 d. įsakymas);

 4. Prekybos naftos produktais taisyklės (energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-41).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą išduoti leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis dublikatą;

2. Sugadinto leidimo originalą , tuo atveju, jeigu buvo sugadintas.

3. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už leidimo dublikato išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti leidimo dublikatą).

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti originalus.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Patikrinami juridinio asmens duomenys Juridinių asmenų registre;

2. Patikrinami ar fizinio asmens atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra;

3. Patikrinama ar pareiškėjo veikla atitinkaLeidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punktą;

4. Patikrinama ar pareiškėjo veikla atitinkaLeidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 11, 21.2 ir 23 punktus;

5. Patikrinami duomenys Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto skyrius

Tel.: (8 349) 50077

Administracinės paslaugos vadovas

Turto skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo).

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 86 Eur

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo kodas: 188659752,

Gavėjo bankas: AB bankas „Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

Įmokos kodas: 52946

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Trečias dvipusis sąveikos lygis.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti