Leidimo verstis didmenine (mažmenine) prekyba suskystintosiomis naftos dujomis galiojimo sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo verstis didmenine (mažmenine) prekyba suskystintosiomis naftos dujomis galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimo galiojimas sustabdomas:

1. kai prašoma Pareiškėjo;

2. Energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais.

Leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas kai prašoma Pareiškėjo.

Leidimo galiojimo panaikinamas:

1. kai prašoma Pareiškėjo;

2. Energetikos įstatymo 21 straipsnio 7 dalyje nustatytais pagrindais.

Atnaujinimo data 2016-11-23
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

2. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės  (Vyriausybės 2000m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458);

3. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės (energetikos ministro 2012m. vasario 2 d. įsakymas);

 4. Prekybos naftos produktais taisyklės (energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-41).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą leidimo verstis didmenine (mažmenine) prekyba suskystintosiomis naftos dujomis galiojimo sustabdymo (galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo) (žr. aprašymo 12 punktą).

2. Kai leidimo turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą, kartus su prašymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad reguliuojamosios veiklos pažeidimai pašalinti, išskyrus atvejį, nurodytą Energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 5 punkte .

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Patikrinami juridinio asmens duomenys Juridinių asmenų registre;

2. Patikrinami ar fizinio asmens atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra;

3. Patikrinama ar pareiškėjo veikla atitinka Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punktą;

  PASTABA. Netikrinama, kai leidimo galiojimas panaikinamas juridiniam asmeniui pasibaigus (likviduotas, reorganizuotas) arba fiziniam asmeniui mirus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto skyrius

Tel.: (8 349) 50077

Administracinės paslaugos vadovas

Turto skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo arba kai sužinoma apie juridinio asmens pasibaigimą jį likvidavus ar reorganizavus, fizinio asmens mirtį).

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava neimama.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Trečias dvipusis sąveikos lygis.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti