INFORMUOKITE APIE GALIMUS KORUPCINIUS PAŽEIDIMUS

Apie galimos korupcijos atvejus galite informuoti Antikorupcijos komisijos nemokama pasitikėjimo telefono linija  8 800 101 05; elektroniniu paštu: antikorupcine.komisija@jonava.lt  arba atnešti informaciją į Jonavos rajono savivaldybę (pirmojo aukšto vestibiulyje yra įrengta dėžutė).

Gauta informacija bus laikoma konfidenciali.

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio –  priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.


Antikorupcijos komisija:

SUDĖTIS

NUOSTATAI

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS

Nuo 2020-01-01 įsigaliojo naujos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo (VTEKĮ) redakcijos.

Pagal naująją tvarką, kaip ir anksčiau, išlieka būtinybė visuomet nurodyti visas savo ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio darbovietes bei pareigas. Tarp privalomų deklaruoti duomenų (nepriklausomai nuo to, ar jie kelia interesų konfliktą) išlieka ir dalyvavimas juridiniame asmenyje. Keičiasi tai, kad nuo šiol bus privalu deklaruoti tik tuos juridinius asmenis, kurių veiklai deklaruojantysis bei jo ar jos antroji pusė gali daryti lemiamą įtaką akcijų suteikiamais balsais ar turimomis dalyvio teisėmis. Visa kita deklaracijos dalis nuo sausio – duomenys, kuriuos nurodyti reikės tik tais atvejais, jei jie sudarys deklaruojančiojo privatų interesą.

VTEK svetainėje, adresu https://www.vtek.lt/#dirbantiems patalpinta besikeičianti situacijų informacija, kaip elgtis susidūrus su interesų konfliktu.

SVARBI INFORMACIJA VISIEMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS, SUSIJUSIEMS SU VIEŠAISIAIS PIRKIMAIS:

Jūs neprivalote iš naujo pateikti privačių interesų deklaracijų, tačiau rekomenduojama nuo 2020-01-01 peržiūrėti paskutinę savo teiktą privačių interesų deklaraciją ir, prireikus, papildyti atitinkamais duomenimis pagal naująjį reglamentavimą arba pašalinti nebeaktualius.

PASITIKRINTI DEKLARACIJAS galite adresu svetainėje https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

BENDRA INFORMACIJA:

Deklaravimas yra AKTUALUS TĘSTINIS (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu); pateikti/patikslinti/papildyti deklaraciją reikia nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 KALENDORINIŲ DIENŲ po išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų pasikeitimo; deklaracijos teikiamos per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą; tikslinti deklaraciją reikia anksčiau teiktos deklaracijos pagrindu.

Deklaravimo pareigą nuo 2020-01-01 turi ir visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.

Nepateikę deklaracijos, neturės teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

VTEK atmintinė ir skrajutė

VTEK rekomendacijos „KAIP BENDRAUTI SU LOBISTAIS"

Daugiau informacijos: https://www.vtek.lt/ 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE 2010 M. SPALIO MĖNESĮ

2010-10-14
 

 Spalio mėnesį vykusio Antikorupcijos komisijos posėdžio metu nagrinėta, kaip vykdomas Kovos su korupcija priemonių planas; analizuotas Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso statybos darbų viešasis pirkimas; komisijos pirmininkas Algimantas Dabašinskas supažindino komisijos narius su metodine medžiaga apie korupcijos prevenciją.
 Posėdžio metu konstatuota, kad Kovos su korupcija priemonių planui vykdyti šiemet savivaldybės administracija skyrė nepakankamai dėmesio, pageidauta, kad administracijos direktorius pateiktų daugiau informacijos apie viešuosius pirkimus; nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę pagal savivaldybės veiklos sritis, remiantis  Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodika.
 Antikorupcinės komisijos nariai buvo informuoti, kad šiuo metu pagal iš STT gautas rekomendacijas pradedamas ruošti Kovos su korupcija priemonių planas 2011 metams. Nutarta jį teikti svarstyti rajono Tarybai š.m. gruodžio mėnesį vyksiančio posėdžio metu.
            Numatyta š.m. lapkričio mėnesį surengti seminarą korupcijos prevencijos tema.
 Administracijos direktorius įpareigotas iki š.m. spalio 20 d. paskirti atsakingą asmenį už korupcijos prevenciją savivaldybėje. Administracijos direktoriaus sudarytai komisijai nurodyta atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybę (veiklos sritis – viešieji pirkimai) ir išvadas iki š.m. lapkričio 1 d. pateikti STT Kauno valdybai.
 Nemažai laiko skirta nagrinėjant Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso statybos darbų viešąjį pirkimą, darbų eigą. Sutarties pasirašymo niuansus nagrinėjo ir kritikavo Algimantas Dabašinskas, Mindaugas Sinkevičius, Arvydas Gasys, Gintautas Brukas, Saulius Jakimavičius, Robertas Mikulėnas.        
 Antikorupcijos komisija įpareigojo administracijos direktorių Valerijų Krugliakovą iš Remonto, ūkio ir statybos skyriaus paskirti asmenį, atsakingą už Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso statybos darbų techninę priežiūrą, darbų vykdymo kontrolę pagal numatytą grafiką, atliktų darbų priėmimą ir t.t.
 Posėdžio metu taip pat aptarti kiti aktualūs klausimai, domėtasi, kaip vyksta Ruklos lopšelio – darželio „Pušaitė" , Kauno gatvės rekonstrukcijos darbai ir t.t.

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ
Ryšiams su visuomene specialistė