Transporto išlaidų kompensacijų skyrimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Transporto išlaidų kompensacijų skyrimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus.

Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.

Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.

Sprendimas priimamas  ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos

Besikreipiančiam asmeniui  skirtos  piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.

Atnaujinimo data 2019-07-18
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Išmoka skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų  įstatymu Nr. VIII-1605 ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008-07-08 įsakymu Nr. A1-234 "Dėl transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, tvarkos aprašo patvirtinimo".

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, atsižvelgiant į aplinkybes:

  • - prašymas pildomas Socialinės paramos skyriuje;

  • - asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;

  • - specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;

  • - banko sąskaitos numeris;

- kiti dokumentai  pagal aplinkybes, lemiančias asmens teisę į tikslinę kompensaciją.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama" -  iš UAB ,,Nevda".

 Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt
Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos sk. vyresnioji specialistė Vitalija Bagdonavičienė
Tel. 8 349 50032, el. p. vitalija.bagdonaviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Daiva Ūselienė, tel. 8 349 50142,
el.p. daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas  ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.

Prašymo forma SP-7  Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas
Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje:

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti