Civilinė sauga

2018 METŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMŲ KAUNO APGV CIVILINĖS SAUGOS SKYRIUJE GRAFIKAS

2018 METŲ JONAVOS R. SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CS ŠVIETIMO RENGINIŲ GRAFIKAS

ATNAUJINTAS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 2017-2019 PLANAS 

2017 METŲ ATNAUJINTA JONAVOS RAJONO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

2018 JONAVOS RAJONO ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ GRAFIKAS

ATNAUJINTAS 2018 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PASIRENGIMO REAGUOTI Į EKSTREMALIĄSIAS SITUACIJAS VERTINIMO ATASKAITA

SPRENDIMAI DĖL SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PASIRENGIMO REAGUOTI Į EKSTREMALIĄSIAS SITUACIJAS GERINIMO

BIOLOGINIO SAUGUMO PRIEMONĖS MAŽUOSE KIAULININKYSTĖS ŪKIUOSE

KĄ TURIME ŽINOTI APIE PASIRENGIMĄ EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS IR KARO METUI 

GALIMI PAVOJAI (RIZIKOS ANALIZĖS SANTRAUKA)

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NUOSTATAI

GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

JONAVOS RAJONO KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIAI (KAS)

INFORMACIJA APIE JONAVOS RAJONO PAVOJINGĄ OBJEKTĄ AB ACHEMA

PAVOJINGO OBJEKTO AB "ACHEMA" IŠORĖS AVARINIS PLANAS

INFORMACIJA APIE JONAVOS RAJONO PAVOJINGĄ OBJEKTĄ UAB "AVE-MATROX" JONAVOS TERMINALĄ

PAVOJINGO OBJEKTO UAB "AVE-MATROX" IŠORĖS AVARINIS PLANAS