Administracijos struktūra

 

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1 TS – 0169

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA