Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymo ar patikslinimo išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymo ar patikslinimo išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo turimos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildomos ar patikslinamos, kai:

1. Licenciją turintis juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pakeičia pavadinimą, teisinę formą ar buveinę;

2. Teisės aktų nustatyta tvarka juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui suteikiamas naujas įmonės kodas (jeigu nesikeičia kiti juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens filialą identifikuojantys duomenys). Keičiasi kiti nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo nepriklausantys licencijos rekvizitai;

3. Juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl ko keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;

4. Numatomos papildomos arba keičiamos esamos prekybos tabako gaminiais vietos arba transporto priemonės arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

Atnaujinimo data 2019-09-11
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas;

2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės (Vyriausybės 2012-12-05 nutarimas Nr. 1450).

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1.Nustatytos formos paraišką dėl licencijos patikslinimo ar licencijos papildymo (žr. aprašymo 12 punktas);

2. Dokumentus patvirtinančius pasikeitusius duomenis;

3. Licencijos originalą;

4. Mokėjimo pavedimą arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti orginalus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto skyriaus vyriausioji specialistė

Ona Plėštienė

Tel.: (8 349) 500 77

onute.plestiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 kalendorinės dienos (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo).

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 86 Eur.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB bankas ,,Swedbank"

Sąskaitos Nr.LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52446

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Trečias dvipusis sąveikos lygis.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti