Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencijos galiojimas panaikinamas  Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 13 dalyje nustatytais pagrindais.

Atnaujinimo data 2019-09-12
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas;

2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės (Vyriausybės 2012-12-05 nutarimas Nr. 1450).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia :

1. Nustatytos formos paraišką dėl licencijos galiojimo panaikinimo (žr. aprašymo 12 punktas);

2. licencijos, kurios galiojimą prašoma panaikinti, orginalą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto skyriaus vyriausioji specialistė

Ona Plėštienė

Tel.: (8 349) 500 77

onute.plestiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

3 kalendorines dienas (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo).

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Trečias dvipusis sąveikos lygis.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti