Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įmonėms praradus, ar sugadinus licencijų originalus, išduodami licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatai.

Atnaujinimo data 2019-09-11
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas;

2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės (Vyriausybės 2012-12-05 nutarimas Nr. 1450);

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos paraišką dėl licencijos dublikato išdavimo (žr. aprašymo 12 punktas):

2. Mokėjimo pavedimą arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto  skyriaus vyriausioji specialistė

Ona Plėštienė

Tel.: (8 349) 500 77

onute.plestiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 kalendorines dienas (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo).

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 86 Eur.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB bankas ,,Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52446

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Trečias dvipusis sąveikos lygis.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti