Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencijos galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17, 18, 19, 20 dalyse nustatytais atvejais. Panaikintą licenciją įmonė privalo grąžinti savivaldybės administracijai per 5 darbo dienas.

Atnaujinimo data 2019-09-11
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės  įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 ,,Dėl  didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo".

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos paraišką dėl licencijos galiojimo panaikinimo (žr. aprašymo 12 punktas);

2. Licencijos, kurios galiojimą prašoma panaikinti, orginalą. 

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto  skyriaus vyriausioji specialistė

Ona Plėštienė

Tel.: (8 349) 500 77

onute.plestiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

3 kalendorinės dienos (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo).

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Trečias dvipusis sąveikos lygis.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti