Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas išduodamas vežėjui, įregistravusiam įmonę (filialą) arba, jei vežėjas fizinis asmuo, deklaravusiam gyvenamąją vietą Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje, turinčiam nuosavybės teise priklausantį ar kitais teisėtais pagrindais valdomą, turintį ne daugiau kaip 7 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą, lengvąjį automobilį, atitinkantį Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu  Nr. 2B-290, ir kuriam per pastaruosius vienerius metus nebuvo panaikintas turėtas leidimas Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-768 22.4-22.7 punktuose nustatytais pagrindais.

Atnaujinimo data 2019-11-13
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas;

2. Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklės (Vyriausybės 2011-12-09 nutarimas Nr. 3-768);

3. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės (LR susisiekimo ministro 2012-01-27 įsakymas Nr. 3-80);

4. Jonavos rajono savivaldybės leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklės (rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-16 . įsakymas Nr. 13B-77).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą išduoti leidimą (-us), išduoti leidimo (-ų) dublikatą (-us)/patikslinti leidimą (-us) vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi (žr. aprašymo 12 punktas);

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją, jei leidimą siekia gauti fizinis asmuo;

3. Individualios veiklos registravimo pažymą arba jos kopiją, jei leidimą siekia gauti fizinis asmuo;

4. Gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą arba jo kopiją, jei leidimą siekia gauti fizinis asmuo;

5. Medicininę pažymą (dėl asmens galėjimo vairuoti automobilį, teikiant taksi paslaugas) arba jos kopiją, jei leidimą siekia gauti fizinis asmuo;

6. Kelių transporto priemonės  registracijos liudijimą (grąžinama pasilikus kopiją);

7. Kelių transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelės ataskaitą (grąžinama pasilikus kopiją);

8. Transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (grąžinama pasilikus kopiją);

9. Jei transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise, jis taip pat privalo pateikti dokumentą (arba tinkamai patvirtintą kopiją), patvirtinantį, kad transporto priemonė  valdoma teisėtu pagrindu (nuomos, lizingo (finansinės nuomos) sutartį ir pan.);

10. Įmonės registravimo pažymėjimą ir įstatus (nuostatus) arba tinkamai patvirtintas jų kopijas (jei nebuvo pateikta anksčiau);

11. Mokėjimo pavedimą arba kvitą, patvirtinantį, kad už leidimo išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti leidimą).

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti originalus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus

vyr. specialistė Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

rasa.kasputiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 45 Eur.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB bankas „Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52746

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Trečias dvipusės sąveikos lygis.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti