Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo (-ų) vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu (-ais) išdavimas (galiojimo pratęsimas)
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas (-ai) išduodamas vežėjams, su kuriais rajono savivaldybė sudaro keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu (-ais) sutartį arba papildo jau sudarytą sutartį. Leidimas (-ai) išduodamas (-mi) vežti keleivius sutartyje nurodytu maršrutu (-ais).

Vežėjui išduodama tiek leidimo egzempliorių, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis.

Vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius ir krovinius. Įmonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 2 straipsnyje, t.y. įmonė – bet kuris fizinis, bet kuris juridinis pelno siekiantis ar nesiekiantis asmuo, bet kuri juridinio asmens statuso neturinti pelno siekianti ar nesiekianti asociacija ar asmenų grupė arba bet kuri valstybės įstaiga, turinti savarankiško juridinio asmens statusą ar pavaldi tokį statusą turinčiai valdžios institucijai ir besiverčianti keleivių gabenimo veikla, arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, besiverčiantis krovinių vežimo veikla komerciniais tikslais.

Leidimas (-ai)  išduodamas (-dami) tik tiems vežėjams, kurie atitinka Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių 4 punkte  nurodytus reikalavimus. Leidimo galiojimo terminas atitinka sutarties galiojimo terminą. Pasibaigus sutarties ir leidimo galiojimo terminui, jis gali būti pratęsiamas, sudarant naują sutartį ar išduodant naują (-us) leidimą (-us).

Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas naujas leidimas, jam pateikus paaiškinimą apie leidimo praradimo aplinkybes.
Atnaujinimo data 2024-01-15
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas;

2. Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklės (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-02-14 įsakymas Nr. 3-62).

 

3. 2015-12-29 rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 13B-1881 ,,Dėl leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transport maršrutais".
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą išduoti/pratęsti leidimą (-us) vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu (-ais) (žr. aprašymo 12 punktas);

2. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už leidimo išdavimą (pratęsimą) sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti leidimą).
Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus

vyr. specialistė  Vitalija Bublytė

Tel.: (8 349) 20797

 

vitalija.bublyte@jonava.lt
Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 61056

rasa.kasputiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis:

Už leidimo išdavimą yra 14 Eur

Už papildomo leidimo egzemplioriaus išdavimą yra 4,30 Eur.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB bankas „Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52746
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Trečias dvipusės sąveikos lygis
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti