Navigacija

Internetinio turinio rodymas

Leidimo vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas išduodamas vežėjui, pateikus Jonavos rajono savivaldybės administracijai deklaraciją apie ketinimą vykdyti veiklą (pridedama) Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse nustatyta tvarka.

Vežėjas, ketinantis vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą privalo atitikti šiuos reikalavimus:

1. Lengvasis automobilis, su kuriuo ketinama teikti paslaugas, turi būti vežėjo teisėtai valdomas ir atitikti bendruosius motorinių transporto priemonių reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme;

2. Vežėjo įmonės buveinės registracijos vieta arba gyvenamoji vieta, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo - Jonavos rajono savivaldybė;

3. Jeigu šias paslaugas ketina teikti fizinis asmuo, privaloma įregistruoti individualiąją veiklą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Vežėjas turi teisę pavesti keleivių vežimo organizatoriui pateikti deklaraciją vežėjo vardu.

Atnaujinimo data 2019-11-13
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas;

2. Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės (LR susisiekimo ministro 2012-01-27 įsakymas Nr. 3-80).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Deklaraciją apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą (pridedama) Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse nustatyta tvarka.

2. Pavedimo sutartį (pateikiama, jeigu vežėjas pavedė keleivių vežimo organizatoriui pateikti deklaraciją vežėjo vardu).

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus

vyr. specialistė Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

rasa.kasputiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus

vedėja Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349)  61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas laikomas išduotu kitą dieną nuo deklaracijos pateikimo Jonavos rajono savivaldybės administracijai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos pateikimo Jonavos rajono savivaldybės administracijai diena.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 16,00 Eur.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB bankas „Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52746

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Trečias dvipusės sąveikos lygis

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti