Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) kroviniai gali būti vežami Jonavos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis tik gavus leidimą. Leidimai išduodami tik nedalomiems kroviniams vežti ir kai krovinių negalima arba netikslinga vežti kitos rūšies transporto priemonėmis.

Atvejai:

  1. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas;
  2. Leidime važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais nurodytos transporto priemonės keitimas.

Išduodant leidimus, vadovaujamasi maksimaliais leidžiamais transporto priemonių matmenimis, leidžiamomis ašies (ašių) apkrovomis, leidžiamais bendrosios masės dydžiais.

Leidimas gali būti išduodamas vienam važiavimui, mėnesiui arba metams.

Leidimas vienam važiavimui gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui ir galioja vienam važiavimui leidime nurodytu maršrutu. Konkrečią važiavimo datą specialioje leidimo grafoje pažymi transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas, patvirtindamas ją savo parašu ir spaudu. Leidime, išduotame vieno mėnesio ar vienų metų laikotarpiui, nerašoma važiavimo data. Leidime, išduotame vienam mėnesiui ar vieniems metams transporto priemonei (jų junginiui), specialiai pagamintai ar pritaikytai nedalomiems kroviniams vežti, gali būti nurodyti kelių vilkikų valstybiniai numeriai, tačiau negali būti viršijami matmenys, nurodyti leidime.

Norėdamas gauti leidimą, transporto priemonės savininkas ar valdytojas ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas, o kai transporto priemonė (jų junginys) yra ypač pavojingas saugiam eismui – ne vėliau kaip prieš dvidešimt darbo dienų, prieš važiavimą Jonavos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis, savivaldybės administracijai pateikia užpildytą nustatytos formos prašymą. Prašymas teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu, elektroniniais ryšiais per e. pristatymo sistemą ar savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku, per e. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).
Atnaujinimo data 2021-09-13
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F

2. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7D82E8EDC6B

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.479B13E87700

4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ pakeitimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B3618189BEF5

5. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. 1TS-0152 „Dėl mokesčio už naudojimąsi Jonavos rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/de8fd0b005d811e588da8908dfa91cac

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

A Leidimo išdavimas.

Asmuo pateikia nustatytos formos prašymą, kuriame nurodomas:

  1. transporto priemonės (jų junginio) savininką ar valdytoją, jo adresas, telefonas;
  2. važiavimo maršrutas;
  3. važiavimo laikas;
  4. duomenys apie pakrautą transporto priemonę:

- transporto priemonės (-ių) markė, modelis, valstybinis Nr.;

- transporto priemonės (-ių) (jų junginio) ilgis;

- transporto priemonės (-ių) (jų junginio) plotis;

- transporto priemonės (-ių) (jų junginio) aukštis;

- faktiška pakrautos transporto priemonės (jų junginio) masė;

- ašių išsidėstymo schema ir jų apkrovų dydžiai bei atstumus tarp ašių;

- krovinio dalių skaičius ir jo svoris.

B Leidime nurodytos transporto priemonės keitimas.

Asmuo pateikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodomos:

  1. aplinkybės ir motyvai, kodėl reikia keisti Leidime važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais nurodytą transporto priemonę;
  2. duomenys apie kitą transporto priemonę:

- transporto priemonės (-ių) markė, modelis, valstybinis Nr.;

- transporto priemonės (-ių) (jų junginio) ilgis;

- transporto priemonės (-ių) (jų junginio) plotis;

- transporto priemonės (-ių) (jų junginio) aukštis;

- faktiška pakrautos transporto priemonės (jų junginio) masė;

- ašių išsidėstymo schema ir jų apkrovų dydžiai bei atstumai tarp ašių;

- krovinio dalių skaičius ir jo svoris.
Administracinės paslaugos teikėjas

Viešosios tvarkos skyrius

Tel. +370 349 20 707; +370 349 59 157

El. p. vts@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Andrius Venckus

Tel. +370 349 59 157

El. p. andrius.venckus@jonava.lt

Paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos

17 darbo dienų kai transporto priemonė (jų junginys) yra ypač pavojingas saugiam eismui

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmonės kodas:                    188659752

Įmokos kodas:                    7840

Banko pavadinimas:           Sąskaitos numeris

AB DNB bankas                LT744010051001324763

AB Citadele bankas           LT787290000000130151

AB SEB bankas                 LT057044060007887175

AB Šiaulių bankas             LT327180000000141038

Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)                LT744010051001324763

Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)         LT122140030002680220

UAB Medicinos bankas     LT427230000000120025

Swedbank, AB                   LT247300010112394300

https://www.jonava.lt/data/public/uploads/2021/09/mokescio-apskaiciavimo-tvarka.docx
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

1. Nustatytos formos prašymas išduoti leidimą

Parsisiųsti

2. Laisvos formos prašymas dėl Leidime važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais nurodytos transporto priemonės keitimo

Parsisiųsti