Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas galiojimo panaikinimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešose vietose išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslaugų teikimui pramoginiais įrenginiais Savivaldybės Tarybos nustatytose vietose, reikalingas leidimas, kurį išduoda Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius
Atnaujinimo data 2021-08-03
Prekybos vietų sąrašas ir galimi prekybos būdai
Atsisiųsti
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimas Nr. 1TS-86 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės prekybos viešose vietose ir rinkliavų nustatymo nuostatų patvirtinimo“

 Nuoroda į teisės aktą

2. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-15 įsakymas Nr. 13B-929 „Dėl prekybos vietų skaičiaus nustatymo ir leidimų išdavimo tvarkos Jonavos rajono savivaldybės viešosiose vietose“

Nuoroda į teisės aktą

Leidimo išdavimo tvarka
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

      

1. Prašymą, kuriame nurodomi įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė, kodas (įmonės), adresas, telefono numeris, prekybos vietos plotas (m²), veiklos terminas, renginio pavadinimas ir kt.;

2. Jei veiks pramoginiai įrenginiai, priskiriami potencialiai pavojingiems įrenginiams - pramoginių įrenginių išdėstymo projektą, kurį sudaro:

2.1. aiškinamasis raštas;

2.2. pramoginių įrenginių išdėstymo planas (mastelis 1:500) topografiniame plane su pažymėtomis jų išdėstymo vietomis, nurodyti atstumai iki gretimų pastatų, statinių, medžių;

2.3. pramoginių įrenginių vaizdai (brėžiniai) su matmenimis (ilgis, plotis, aukštis);

2.4. vizualizacija;

2.5. laisvos formos deklaracija, kad pramoginis įrenginys atitinka gamintojo, teisės aktų ir Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A1-394 „Dėl Variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus;

2.6. veiklos civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją;

2.7. iki pramoginių įrenginių naudojimo pradžios – akredituotosios įstaigos išvadą, kad pramoginis įrenginys yra tinkamas saugiai naudoti. Organizatorius privalo vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pramoginių įrenginių naudojimą;

2.8. dokumentą, patvirtinantį būtiną elektros energijos kiekio užtikrinimą (prisijungimą prie elektros tiekimo šaltinio).

Jeigu pramoginiai įrenginiai veiks renginio metu renginio teritorijoje, prašymas turi būti suderintas su renginio organizatoriumi.
Administracinės paslaugos teikėjas

Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Andrius Venckus

Tel. 8 349 59 157,

el. p. andrius.venckus@jonava.lt; vts@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Leidimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, reikalingų išduoti leidimą, pateikimo dienos arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Rinkliavų dydžiai

Rinkliava mokama į sąskaitą Nr. LT75 40100 0510 0429 2266, įmokos kodas 246
Prašymo forma
Atsisiųsti