Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga skirta asmenims, norintiems gauti leidimą, suteikiantį teisę kirsti, persodinti arba kitaip šalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje.

Prašymas teikiamas raštu tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją ar Savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui prašyme nurodytu būdu: atvykus į Savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu, per. e. pristatymas sistemą, el. paštu.

Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Atnaujinimo data 2021-09-24
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“

5.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-717 „Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Prašymą;
2. Žemės sklypo nuosavybės dokumentus;
3. Žemės sklypo planą;
4. Jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo - įgaliojimą;
5. Nustatytąja tvarka suderintą ir patvirtintą projektą, kuriame numatytas želdinių kirtimas, persodinimas ar kitoks pašalinimas, genėjimas, specialusis planas, kitas teritorijų planavimo dokumentas (jei yra parengtas);
6. Sklypo bendraturčių sutikimą, jei prašymas teikiamas vieno iš bendraturčių.
Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė

Judita Gaidukevičienė

tel.  8 349 53821, el. p. judita.gaidukeviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas

Mantas Petrauskas

tel. 8 349 50966, el. p. mantas.petrauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 darbo dienų. Jei prašoma papildomos informacijos – prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo papildomos informacijos gavimo dienos.

Jei reikalinga atlikti želdinių būklės ekspertizė – leidimo išdavimas pratęsiamas tokiam terminui, kokio reikia želdinių būklės ekspertizei atlikti, bet ne ilgesniam kaip 30 dienų.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti